Om cookies
Annonse
Hva-Skjer Nyhetsbrev Oslo

Servicetilbud i Oslo

Servicetilbud

Denne kategorien inneholder forskjellige tilbud byens innbyggere fra tid til annen vil få brukt for. Her finnes oversikt over offentlige kontorer, ambassader, gravplasser, bydeler og etater, for å nevne noe.

Vestre gravlund
Sørkedalsveien 66

Vestre gravlund ligger ved siden av Frogner-parken, og er norges største gravlund. Gravkapellet er fra 1902 og er tegnet av arkitekt H. C. Dahl. Bygget er av granitt og kleberstein. Vestre gravlund har også en internasjonal krigsgravlund. Sovjet, Nederland, Polen, Danmark, Sverige og Norge har graver på dette feltet.

Les mer

Værvarsel for Oslo

Værvarsel for de neste 6 dager i Oslo. Værtjenesten her på OsloSurf er levert av Yr.no som er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK. Varslene oppdateres flere ganger hver dag.

Les mer

Unginfo i Oslo
Møllergata 3

Unginfo (Tidligere Ungdommens informasjonssenter) i Oslo gir råd til alle mellom 13 og 26 år om utdanning, fritid, jobb, helse, bolig og reise. Du vil også få svar på mange andre typer spørsmål.

Les mer

Ullevål sykehus
Kirkeveien 166

Ullevål sykehus er en del av Oslo universitetssykehus. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har åtte klinikker og enheten og omlag 20.000 ansatte.

Les mer

Skatt øst Oslo
Schweigaards gate 17

Skattekontoret i Oslo har ansvar for at det blir krevet inn rett skatt fra private og bedrifter i Oslo. Skattekontoret plikter å hjelpe deg i jungelen av lover og regler. Du finner kontoret på Grønland.

Les mer

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20

Rikshospitalet er en del av Oslo universitetssykehus. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har åtte klinikker og enheten og omlag 20.000 ansatte.

Les mer

Politi i Oslo
Grønlandsleiret 44

Politiet skal sørge for at Oslo er en trygg by å være i, og at lov og orden følges av alle. Politiet utsteder også pass, attester og forskjellige tillatelser. Det finnes fem politistasjoner i Oslo politidistrikt.

Les mer

Osloombudet
Kløfterhagen 53

Osloombudet engasjerer seg i saker hvor byens innbyggere er blitt uriktig behandlet, eller hvor kommunen ikke holder hva den lover. Osloombudet har også informasjon om kommunens regelverk mv.

Les mer

Oslo universitetssykehus
Postboks 4959 Nydalen

Oslo universitetssykehus er et høyspesialisert sykehus med omfattende område- og lokalsykehusoppgaver som skal sikre et godt tilbud til Oslos befolkning. Sykehuset er også landsdekkende, og har en rekke landsoppgaver, flerregionale oppgaver og nasjonale kompetansestjenester.

Les mer

NAV Oslo
NAV Servicetelefon

NAV er et servickontor for alle i Oslo. Det er tidligere Aetat og trygdeetaten som sammen med kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for brukerne. NAV har bla en stor stillingsdatabase.

Les mer

Oslo kemnerkontor
Pilestredet 33

Kemnerens viktigste oppgave er å fordele og kreve inn skatt. Oslo kemnerkontor sørger også for skattetrekk, arbeidsgiveravgift, samt innkreving av kommunale avgifter og parkeringsgebyr.

Les mer

Oslo ligningskontor
Schweigaards gate 17

Heter nå Skattekontoret. Skatt Øst har ansvar for at det blir krevet inn rett skatt fra private og bedrifter i Oslo. Ligningskontoret (Skatt Øst) plikter å hjelpe deg i jungelen av lover og regler. Du finner kontoret på Grønland.

Les mer

Oslo tingrett
C.J. Hambros Plass 4

Er norges største domstol og behandler både straffesaker og sivile saker. Oslo tingrett holder til i Oslo Tinghus i sentrum av Oslo. Oslo Tinghus og rettssalene er åpne for publikum.

Les mer

Gravplass og kirkegårder i Oslo
Akersbakken 32

Det finnes 20 gravlunder og kirkegårder i Oslo. På denne siden får du en oversikt over hvor disse finnes i byen, adresse, epost og telefonnummer til de forskjellige gravstedene. Det er Gravferdsetaten i Oslo kommune som har ansvaret for alle stedene.

Les mer

Aker sykehus
Trondheimsveien 235

Aker sykehus er en del av Oslo universitetssykehus. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har åtte klinikker og enheten og omlag 20.000 ansatte.

Les mer

Blodbanken

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig. Blod må gis. Pasientene og helsevesenet er avhengige av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger. Som blodgiver gjør du derfor en viktig samfunnsinnsats

Les merFlere kategorier med Guider

Trenger du juridisk bistand? På denne oversikten med advokater i Oslo finner du hjelp. En hel rekke små og store advokatkontor i hovedstaden står klar til å bistå deg, enten du er privatperson eller næringsdrivende.

Les mer

Ambassader

En hel rekke fremmede stater er representert i Norge, de aller fleste i Oslo. På denne siden finner du oversikt og pekere til utenlandske ambassader her i landet. Du finner også et nedlastbart pdf-dokument med samtlige ambassader i Norge.

Les mer

Barnehager

Cirka 35.000 barn går i Oslos over 800 barnehager. På denne siden finner du en oversikt med noen av disse. Husk også at det er mulig for alle og legge inn egen barnehage på disse sidene. Dette er gratis og gjøres via tipsskjema som du finner link til øverst på alle våre sider.

Les mer

Begravelsesbyraer

Et begravelsesbyrå hjelper de pårørende med å tilrettelegge for en verdig avskjed. På denne siden finnes en oversikt med byråenes adresse og telefon, du finner også pekere til de som har egen hjemmeside.

Les mer

Bydeler

Oslo kommune er delt inn i 15 bydeler. Hovedoppgaven til bydelene er å forvalte, ivareta og drive sosial, eldre og primærhelsetjenesten. Alle de 15 bydelene har en egen bydelsadministrasjon som forbereder saker for bydelspolitikerne og iverksetter det som besluttes.

Les mer

Skal du selge eller kjøpe bolig? På denne oversikten med eiendomsmeglere i Oslo finner du hjelp. En hel rekke små og store meglerkontor i hovedstaden står klar til å bistå deg.

Les mer

Etater

En rekke forskjellige etater i Oslo kommune har ansvar for å gjennomføre det kommunale tjenestetilbudet. Foruten etatene er det bydelene og de kommunale virksomheter og bedrifter som sørger for at Oslo kommunes servictilbud når ut til innbyggerne.

Les mer

Fagforeninger

Som medlem i en fagforening står du ikke alene. Du får hjelp om du rammes av nedskjæringer, permisjon eller oppsigelse. Fagforeningene forhandler også med arbeidsgiveren din om lønn og arbeidsvilkår. På denne siden finner du pekere til fagforeningene i Oslo.

Les mer