Nordmarka

Nordmarka
Jeg stod et sted hvor det kom uhorvelig med vann ut av jorden og laget en stor og mektig elv. Hvor var jeg? Jo, 300 meter ovenfor Sandungskalven. Vannet i Nordmarka har vært viktig for byen.

Tømmerfløting og elektrisitetsverk

Først ble vannet benyttet under fløting for å få tømmeret ut av skogen. Og det ble bygget demninger ved nesten alle vann for å lagre vannet til fløtingen slik at den kunne begynne om våren. Men teknikken var kommet for å bruke vannfall til å drive turbiner. man anla et elektrisitetsverk ved Hammeren, men det ble klart at man trengte mye mer vann. Det ble lagt en rørledning fra Skjærsjøen, som fikk sitt vann fra Bjørnsjøen, videre fra de to fyllingsvannene og i øst fra det store Hakloavannet. Lenger bak lå de to Sandungsvannene med påfyll fra Katnosa og Spålen. Men nok var det ikke. Man så på Gjerdingen, det største vannet i Nordmarka. Men det lå et tyvetall meter lavere enn Katnosa, og var vel utelukket? Men ingeniørene fant løsningen. Man kunne gå rundt Kirkeberget, lede vannet ut i Daltjuven, som lå lavere enn Gjerdingen, men høyere enn Sandungen-vannet.

Mange fine steder i Nordmarka som her ved Katnosa

Hovedstadens drikkevann

Man begynte før 1900 å arbeide med disse tunnelene. den første er nesten 4000 meter lang - man kan i dag se inntaket i Gjerdingen, men ikke utløpet i Daltjuven (der er en stump like nord for Daltjuven som man kan beskue). Man kan ikke se inntaket i Daltjuven, vannet er oppdemmet, men altså utløpet, som man ikke førte helt frem til Sandungskalven. (Tunnelen er 1300 meter lang.)

Man begynte før 1900, og anlegget stod ferdig i 1913. det må ha vært litt av en jobb, ca 2 x 2 meter i tverrsnitt, og til sammen ca 5 kilometer. man forsøkte også i øst og få vannet der til å renne ut i Fortjern/Bjørnsjøen. En tunnel gikk fra Trehørningen til det store vannet i Helgeren. Selv om det var kort avstand fra Helgeren til Fortjern, så ble det ikke laget forbindelse her.

For nå ble vannet i Nordmarka viktig på en tredje måte, nemlig som hovedstadens drikkevann. Ettersom Helgeren sender sitt vann ned til Rottungen/Øyungen og Maridalsvannet, var problemet løst. Tunnelen fra Trehørningen er på ca 1000 meter og fallet er så lite -2 meter -at ungdom uten klaustrofobiskrekk ofte padler (i mørket) ned til Helgeren.

En travel arbeidsplass. Nordmarka var rundt 1900 en travel arbeidsplass. Her var finner og husmenn. Mange hus er revet, men gå og se alle husene ved Katnosa- og Sandungsdemningen. Det jeg synes er leit, er at det ikke er gitt mer informasjon, f.eks. tavler med opplysninger om hvilken formidabel innsats her ble gjort med primitive redskaper.

Tekst: Arne Bergholt

Kontakt informasjon

Kart

Annen informasjon

Flere kategorier:

Aktiviteter og opplevelser » Elver og vann

Relaterte oppføringer:
Poppe Bed and Breakfast
Kikutstua i Nordmarka
Vestre Aker
Ullevålseter
Soria Moria Hotell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utvalgte oppføringer

Kampen Økologiske Barne Bondegård (KØBB)
Kampen Økologiske Barne Bondegård (KØBB)

Kampen økologiske barnebondegård framstår som en liten oase midt i

Nordre Lindeberg gård
Nordre Lindeberg gård

Så var endelig tiden kommet for å møte dyra på gården. Først

Osloskolens fridager 2017/ 2018
Osloskolens fridager 2017/ 2018

På denne siden får du oversikt over Osloskolenes ferier og fridager

Clemens kirken
Clemens kirken

Kirkeruinen fra middelalderen er nå satt i stand og blitt en del av

Booking.com