Om cookies
Annonse
Hva-Skjer Nyhetsbrev Oslo

Slik finner du bryggeplass i Oslo

Slik finner du bryggeplass i Oslo

Du visste det kanskje ikke, men det finnes faktisk ledige bryggeplasser til en rimelig penge her i Oslo. Her får du vite hvordan du går frem for å skaffe deg en plass. Regn med en del ventetid før du får tildelt din egen plass.

Søk om medlemskap hos båtforeningene

Nøkkelen til egen bryggeplass finner du hos de store båtforeningene i Oslo. De har alle avtale med Oslo kommune om å bruke kommunens grunn til å drive bryggeanlegg for medlemmene sine. Alle foreningene driver etter selvkost prinsippet. Det gjør bryggeplassenen relativt billige i forhold til de private utleierne som oppererer med markedsleie. Du må regne med lang ventetid før du får tildelt plass, men det er hele tiden en utskifting av medlemsmassen. Her er listen med telefonnummer over båtforeninger på kommunens grunn.

Akerselva Båtforening
Postboks 9259 Vaterland
0134 Oslo

Arbeidernes Båtforening
v/ Ingar Schaug
Ravnkroken 19 C
1254 Oslo.

Bekkelaget Båtforening
Postboks 45 Bekkelagshøgda
1109 Oslo

Bispebrygga Båtforening
Grønnsundveien 12 B
0198 Oslo

Bygdøy Allé Båtforening
v/Helge Kristiansen
Sigurdsgt. 20 D
0650 Oslo

Holmlia Båtforening Paddehavet
v/Jan Siiger Larsen
Tiriltunga 66
1259 Oslo

Simensbråten Båtforening
Postboks 229 Mangelrud
0612 Oslo

Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening
Postboks 182
1332 Østerås

Sollerud Båtforening
Postboks 239.
1326 Lysaker

Ullern Båtforening
Drammensvn. 198
0281 Oslo

Padda Båtforening
Dalheimveien 10
0198 Oslo

Gressholmen Båtforening
v/ Rolf Gustavsen
Haugerudveien 82
0674 Oslo

Norsk Motorskøyteklubb
Drammensveien 208
0277 Oslo

Norhavn AS (Ikke kommunal, Ved Kongen)
Frognerstranda 2
0271 Oslo

Totalt disponerer disse foreningene over flere tusen bryggeplasser i Oslo. Alle kan søke, men du må regne med ventetid alt etter hvilken forening du søker deg til og hvor bred plass du trenger. Foreningene på Hovedøya har for det meste plasser til mindre båter, dvs. opp til ca 30 fot. Foreningene i Frognerkilen har plasser til også større båter.

Det er nå stadig flere foreninger som har egen internettside. Vi gir deg pekerne til disse her.Slik finner du bryggeplass i Oslo
Her finner du båtforeningene i Oslo

Retningslinjer for medlemsopptak

Medlemskapet er åpent for alle innenfor de bostedsmessige begrensninger kommunen setter. Søknadsannsenitet skal danne grunnlag for opptak. Foreningens styre vurderer den enkelte søker ut fra vedkommendes båtstørrelse, sikkerhet mv. Etterlatt ektefelle eller barn av foreningsmedlem kan etter søknad opptas som medlem utenfor aniennitetsrekkefølge. Eventuelle klager fra søker kan bringes inn for Småbåtutvalget i Oslo kommune. Foreningene samarbeider for å unngå dobbeltmedlemskap o.l.

Meld deg på gratis Nyhetsbrev