Om cookies
Annonse
Hva-Skjer Nyhetsbrev Oslo

NAV Oslo

NAV Oslo

NAV er et servickontor for alle i Oslo. Det er tidligere Aetat og trygdeetaten som sammen med kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for brukerne. NAV har bla en stor stillingsdatabase.