Om cookies
Annonse
Hva-Skjer Nyhetsbrev Oslo

Osloombudet

Osloombudet

Osloombudet engasjerer seg i saker hvor byens innbyggere er blitt uriktig behandlet, eller hvor kommunen ikke holder hva den lover. Osloombudet har også informasjon om kommunens regelverk mv.

Pådriver for at reglene blir fulgt i kommunen

Det er Ivar Johansen som står bak Osloombudet- Han sier dette om Osloombudet: Velgerne har valgt meg som medlem av Oslo bystyre. I den egenskap skal jeg være med på å fatte viktige og overordnede vedtak for hvordan kommunen skal organiseres og nivået på tjenestetilbudet.

Osloombudet skal være pådriver for at reglene fungerer etter intensjonen og at kommunens forvaltning opptrer på en ordentlig måte. På nettsidene til ombudet finner du en rekke temasider og oversikter for rettigheter som foreligger, samt hvordan du går fram for å klage på en tjeneste til forvaltningen.

Osloombudet er ingen formell klageinstans, men engasjerer seg alikevel i saker som angår kommunal forvaltning.

Meld deg på gratis Nyhetsbrev

Kontakt informasjon
Sted: Osloombudet
Adresse: Kløfterhagen 53, 1057 Oslo
Nettside Osloombudet